Trang chủ » Thánh Địa

Thánh Địa

by Lạc Tuệ

Ngày đầu tiên ta về
Thấy nhà Bê Mờ Vê
Như là đang muốn nói
Sự sung túc tràn trề

Ta cảm được phước lành
Nên đã quyết thật nhanh
Chọn xứ này lập chí
Đại nghiệp ắt tự thành

Mắt phàm của anh em
Mà vẫn xé màn đêm
Nhìn thấy nơi linh khí
Cùng Long Mạch đi kèm

Ta đã gọi khắp nơi
Ta đã gọi khắp trời
Nay ta lại gióng trống
Vui sao cuộc cuối rồi!

Dồn dập lẫn rộn ràng
Tiếng gọi của giàu sang
Tai phàm ai nghe được
Mau đến nhận họ hàng

Thịnh vượng đến muôn đời
Ân phước lắm người ơi
Nhưng phải về Thánh Địa
Ta chỉ nói một lời!

#thiên_trận

You may also like

Leave a Comment