Trang chủ » Biết

Biết

by Lạc Tuệ

Muôn tâu thánh thượng!
Từ trên thiên thượng
Ta vận thiên nhãn
Nhìn xuống Trần gian

12 năm đằng đẵng
Năm 13 tỏ hẳn
Cái biết từng đi vắng
Giờ khoan thai về nhà

Bên hàng hiên thanh tĩnh
Tường vi khẽ rung rinh
Khiêm cung với thế tục
Ngạo nghễ tự khiển mình

Như trăng nơi đáy nước
Tự soi lên bóng hình
Như hổ trong rừng độc
Tự liếm vết chiến chinh

Như khi rồng thấu tỏ
Tự hóa giải vô minh
Phép màu đang linh hiển
Năm long gia đoàn viên

Khi thế giới giả tưởng
Nhìn vào những đau thương
Thấy không gian giả lập
Là để gia tu tập

Mỗi ngày rồng cập Nhật
Thêm vô trượng sát na
Đến khi cất lời ca
Tàu đã về thiên quốc

You may also like

Leave a Comment