Trang chủ » Quá trình 7 bước triển khai một network state

Quá trình 7 bước triển khai một network state

by Lạc Tuệ

1. Tạo ra một cộng đồng tiên phong. Đây đơn giản là một cộng đồng trực tuyến với những hoài bão về một cái gì đó to lớn hơn. Bất kỳ ai cũng có thể thành lập một cộng đồng như vậy, giống như bất kỳ ai cũng có thể thành lập một công ty hoặc tiền điện tử. Tính chính đáng của người sáng lập đến từ việc có người chọn theo họ hay không.

 

2. Tổ chức thành một nhóm có khả năng hành động tập thể. Với một cộng đồng trực tuyến đủ nỗ lực, bước tiếp theo là tổ chức nó thành một liên đoàn mạng (network union). Khác với mạng xã hội, liên đoàn mạng có một mục đích: nó phối hợp các thành viên của nó cho lợi ích chung. Và khác với một công đoàn truyền thống, liên đoàn mạng không được thành lập chỉ để chống lại một tập đoàn cụ thể nào đó, vì vậy nó có thể thực hiện nhiều hoạt động tập thể khác nhau. Việc tổ chức liên đoàn là một bước quan trọng bởi vì nó biến một cộng đồng trực tuyến không hiệu quả thành một nhóm người làm việc cùng nhau cho một mục đích chung.

3. Xây dựng niềm tin ngoài đời thật (ngoại tuyến) và một nền kinh tế crypto trực tuyến. Bắt đầu tổ chức các cuộc gặp gỡ trực tiếp trong thế giới vật lý, với quy mô và thời gian ngày càng lớn, đồng thời xây dựng một nền kinh tế nội bộ sử dụng tiền điện tử.

4. Huy động vốn đầu tư cho các địa điểm vật lý. Khi niềm tin đã có đủ và vốn liếng đã được tích lũy, bắt đầu huy động vốn đầu tư cho các căn hộ, nhà-đất và thậm chí là các thị trấn để đưa các công dân kĩ thuật số vào thế giới vật lý trong các cộng đồng cùng chung sống thực sự.

5. Liên kết các cộng đồng vật lý nhờ kỹ thuật số. Kết nối những điểm vật lý này với nhau thành một quần đảo mạng, một tập hợp các lãnh thổ vật lý được kết nối kỹ thuật số trên khắp thế giới. Các điểm của quần đảo mạng có thể dao động từ các căn hộ một người đến các cộng đồng gặp gỡ trực tiếp với kích thước tùy ý. Truy cập vật lý được cấp bằng cách giữ một hộ-chiếu-crypto web3, và hiện thực hỗn hợp (mixed reality) được sử dụng để liên kết một cách trôi chảy giữa thế giới trực tuyến và ngoại tuyến.

 

6. Tiến hành điều tra dữ liệu thông qua blockchain. Khi xã hội mở rộng quy mô, thực hiện một cuộc điều tra dữ liệu được xác minh mật mã để chứng minh kích thước dân số, thu nhập và diện tích bất động sản ngày càng tăng. Điều này là cách mà một cộng đồng tiên phong chứng minh sự tiến triển trong hoài nghi.

7. Đạt được công nhận ngoại giao. Một cộng đồng tiên phong với quy mô đủ lớn cuối cùng sẽ có thể đàm phán để đạt được công nhận ngoại giao từ ít nhất một chính phủ hiện có và từ đó gia tăng chủ quyền dần dần, từ đó trở thành một mạng lưới quốc gia thực sự.

Ý tưởng chính là mọi thứ sẽ bắt đầu trên internet và dần dần lan sang đất đai, và làm điều đó khắp toàn cầu. Khác với một nhà nước có tư tưởng không đồng nhất và địa lý tập trung, nhét hàng triệu người tranh chấp vào một nơi, một network state lại có tính chất tư tưởng đồng nhất nhưng phi tập trung về mặt địa lý. Mọi người sống phân tán trên toàn cầu thành những cụm khác nhau về kích thước, nhưng tâm của họ đều ở một nơi.

Khi dân số và nền kinh tế của một cộng đồng tiên phong tăng lên và đạt đến mức tương đương với một quốc gia kiểu cũ, với hàng triệu công dân và tổng thu nhập hàng tỷ USD, nó cuối cùng sẽ có thể được công nhận bởi các chủ quyền hiện có – và cuối cùng là Liên Hiệp Quốc – giống như Bitcoin đã trở thành một loại tiền tệ quốc gia đích thực.

-St-

You may also like

Leave a Comment